Een school midden in de maatschappij, waar welbevinden en leren centraal staan

Kbs Kievitsloop is een school met een prettige sfeer, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving en waar elk kind zich gezien en geaccepteerd weet. Een school die leerlingen een uitdagend aanbod biedt met een focus op de basisvaardigheden.

De school werkt , waar wenselijk, samen met andere partners en instanties en natuurlijk met onze ouders! Binnen de school is een peuterspeelzaal gevestigd en bieden we voor-, tussen- en naschoolse opvang. Samen zorgen we voor een gezellige rustige sfeer waar welbevinden en leren centraal staan!

Veilige leeromgeving

Op Kbs Kievitsloop proberen we de basis te leggen voor de ontplooiing van ieder kind tot een volwaardig mens. We leggen de nadruk op een pedagogische benadering van het kind. We willen samen met de ouders, als eerst verantwoordelijken voor de opvoeding, de kinderen in een veilige omgeving laten opgroeien en ontwikkelen.

Lees verder

LIST

Voor technisch lezen werken wij op onze school al een aantal jaren met de LIST-aanpak. LIST staat voor Lezen IS Top. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers. Lezers die hun geletterdheid gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier.

Lees verder

Kennis

Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, lezen, taal, ook Engels vanaf groep 1,vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken krijgen op school veel aandacht.

Lees verder

Uw kind is 3 en u zoekt een basisschool? Wat nu?

Lees verder