Pestprotocol

Pestprotocol

In de visie van Kbs Kievitsloop staat het volgende: we willen dat de kinderen zich bewust zijn van de normen en waarden in de zich steeds veranderende maatschappij en daarin reflecterend handelen. Bewustwording, open staan voor elkaar, dialoog, zorg en respect voor elkaar en de omgeving komen hierbij aan bod. Op Kbs Kievitsloop gaan we uit van de goede bedoelingen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Om gewenst gedrag te stimuleren werken we preventief met de Kanjertraining, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit heeft wekelijks een vaste plek in het rooster in de groepen 1 tot en met 8. Aan de start van elk schooljaar beginnen we met de gouden weken waarin de Kanjertraining extra aandacht krijgt om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden.
Helaas is de preventieve aanpak niet altijd voldoende en komt er toch pestgedrag voor. In dat geval wordt de curatieve aanpak gehanteerd om dit pestgedrag te corrigeren.

Hier het volledige document pestprotocol kbs Kievitsloop