Team

Het team van Kbs Kievitsloop is een enthousiast team dat het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen voorop stelt.
Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Wanneer u vragen heeft kunt u in eerste instantie bij de leerkracht van uw kind(-eren) terecht. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de schoolleiding kunt u zich richten tot Anne-Marie Gommeren.

De teamleden

Directeur:

Anne-Marie Gommeren

Groepsleerkrachten

Groep 1/2A:

Patricia Flohr

Groep 1/2B:

Popko Bakker/Linda Sterkens

Groep 3:

Heleen Joziasse/ Sabrina Platjouw

Groep 4:

Anniek van Kan/ Suzanne Sep

Groep 5:

Henriëtte Hollink

Groep 6:

Romanie Kamp/ Linda Sterkens

Groep 7:

Ciska Kelly/ Sandra Vleugels

Groep 8:

Arnoul van Vugt

Intern Begeleider:

Sandra Vleugels

Leerkracht Schakelklas:

Sabrina Platjouw

Administratie:

Ineke van der Kleijn

Conciërge:

René de Graaf

Technisch Conciërge:

Dingeman van Gool