Onze School

Optimaal ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving

Kievitsloop-gebouw

Op Kbs Kievitsloop geven we veel aandacht aan de basisvaardigheden. Het team vindt het belangrijk dat kinderen de doelen van de basisschool op niveau behalen en leren te leren. Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Door het realiseren van een uitdagende en veilige leeromgeving wil de school de ontwikkeling van kinderen stimuleren. We maken hierbij gebruik van hedendaagse middelen zoals het digitale schoolbord, computers en chromebooks in de klas.

Lees verder bij:
Visie
Onderwijskundige uitgangspunten.

Ouders

Een van de kenmerken van Kbs Kievitsloop is de plezierige samenwerking met de ouders. We hechten veel waarde aan een goed contact met ouders en betrekken hen bij onze school.
De oudervereniging is buitengewoon actief en is betrokken bij alle schoolactiviteiten.

Samenwerking

We werken nauw en plezierig samen met KOBER kindercentra. Zij bieden binnen het schoolgebouw een fijne peuterspeelzaal en een goede voor-, tussen- en naschoolse opvang. Op deze website kunt u hier meer over lezen.

Daarnaast werkt onze school regelmatig samen met andere organisaties en instanties.
Meer hierover leest u bij Activiteiten & Samenwerking.