Onze School

Optimaal ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving

Kievitsloop-gebouw

Op Kbs Kievitsloop geven we veel aandacht aan de basisvaardigheden. Het team vindt het belangrijk dat kinderen de doelen van de basisschool op niveau behalen en leren leren. Dit gaat niet altijd vanzelf. Door het realiseren van een veilige omgeving wil de school de ontwikkeling van de kinderen stimuleren.

Uitdagend

Op Kbs Kievitsloop geven we veel aandacht aan de basisvaardigheden. Het team vindt het belangrijk dat kinderen de doelen van de basisschool op niveau behalen en leren te leren. Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. We maken hierbij gebruik van hedendaagse middelen zoals het digitale schoolbord, computers en laptops in de klas. In onze maatschappij wordt al veel in het Engels aangeboden. Op onze school is er dan ook al vanaf groep 1  aandacht voor Engels. Verder bieden we ruimte en aandacht voor sport, beeldende vorming en muziek. Regelmatig in samenwerking met partners. Creativiteit, is te herkennen in al het werk van de kinderen, op alle vakgebieden.
Lees verder bij Visie en Onderwijskundige uitgangspunten.

Veilig

Leren gaat niet altijd vanzelf, het werken in een veilige omgeving maakt dat kinderen open staan voor leren. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk om te kunnen ontwikkelen. Op onze school hebben we hier veel aandacht voor in de vorm van bijvoorbeeld verhalen, lessen, oefeningen, een maandregel,  gesprekken met kinderen, ouders en waar nodig derden.
Lees verder bij Veilige leeromgeving.

Ouders

Een van de kenmerken van Kbs Kievitsloop is de plezierige samenwerking met de ouders. De oudervereniging is buitengewoon actief en is betrokken bij alle schoolactiviteiten.

Samenwerking

We werken nauw en plezierig samen met KOBER kindercentra. Zij bieden binnen het schoolgebouw een fijne peuterspeelzaal en een goede voor-, tussen- en naschoolse opvang. Op deze website kunt u hier meer over lezen.

Daarnaast werk onze school regelmatig samen met andere organisaties en instanties.

Naschoolse activiteiten kunnen worden aangeboden in een deel van het gebouw waar De Nieuwe Veste muziek- of andere creatieve lessen aanbied. Meer hierover leest u bij Activiteiten & Samenwerking.