Activiteiten en samenwerking

Activiteiten en vieringen

Kbs Kievitsloop is een school die middenin de samenleving staat. We organiseren activiteiten die educatief zijn, maar juist ook onderling verbindend zijn. Deze activiteiten bevorderen de saamhorigheid en de sfeer.
De vieringen sluiten meestal aan bij de feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.

De activiteiten zijn vaak gekoppeld aan de lesstof. Omdat we LISTschool zijn organiseren we bijvoorbeeld activiteiten rondom de Kinderboekenweek, het Voorleesontbijt en doen we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Daarnaast doen we mee aan de Grote Rekendag, plannen we leuke activiteiten die aansluiten bij thema’s of gaan we op pad in het kader van het cultuuraanbod (Cultuurwinkel Breda).
Jaarlijks hebben we ook een sportdag en gaan we op schoolreis. In de schoolkalender vindt u wanneer deze gepland zijn. Via de Memo en Klasbord wordt u op de hoogte gehouden.

Vervoersafspraken bij uitstapjes

Van tijd tot maken we met de kinderen uitstapjes. Soms zijn deze vlakbij school, maar andere keren doen wij een beroep op ouders die kunnen rijden. Wanneer ouders helpen bij het vervoer, gelden deze vervoersafspraken (pdf).

Samenwerking

KOBER

We werken nauw samen met KOBER kinderopvang  Zij bieden binnen de school de Peutertuin en verzorgen de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Meer informatie vindt u bij BSO, overblijven & Peutertuin.

Breda Actief

De sportcoaches en stagiaires van Breda Actief ondersteunen de leerkrachten bij het geven van gymlessen en bij het organiseren van de sport- en speldagen op school.

Daarnaast zetten zij zich ook van tijd tot tijd in op momenten tijdens het overblijven (pauzesport) en buiten schooltijd bieden zij diverse activiteiten aan voor de kinderen in de wijk.

De gymlessen worden vanaf groep 3 gegeven in de gemeentelijke sportzaal die gelegen is aan de Twaalfbunder 2 (bij obs De Wildert). De kinderen gaan hier met de leerkracht lopend naar toe. Dit is een heel veilige route waarbij we geen straten hoeven over te steken.

Kunst & Cultuur

Binnen de school werken we samen met de Cultuurwinkel Breda. In de gemeente Breda is het aanbod van de cultuureducatie voor het basisonderwijs samengevat in ‘De Ontdekking’. Het programma is evenwichtig verdeeld over de jaargroepen en is opgenomen in de jaarlijkse schoolkalender. U kunt hierbij denken aan handvaardigheid-, dans- of muzieklessen in de school door een professional op dit gebied. Maar ook aan educatieve uitstapjes naar De Grote Kerk, een theater- of dansvoorstelling op locatie met voorafgaand vaak bijbehorende lessen in de groep. Daarnaast bezoeken de leerlingen bijvoorbeeld een tentoonstelling, museum, of  kunstenaars.

Naschoolse activiteiten
Naschoolse activiteiten kunnen worden gevolgd in een deel van het gebouw waar De Nieuwe Veste muziek- of andere creatieve lessen aanbiedt. Meer informatie vindt u op de website van De Nieuwe Veste.