Activiteiten & samenwerking

Activiteiten

Kbs Kievitsloop is een school die middenin de samenleving staat. we organiseren activiteiten die educatief zijn, maar juist ook onderling verbindend zijn. Deze activiteiten bevorderen de saamhorigheid en de sfeer. De betreffende data vindt u in de schoolkalender en een leuke verslaglegging ervan leest u in de maandelijkse MEMO terug.

Voorbeelden van activiteiten zijn:
De Kinderboekenweek, de Sinterklaasviering, de kerstviering, het Carnaval, Pasen, de verjaardag van de leerkracht, het schoolreisje, boswandelingen, sport- en speldagen.

Kievitsloop-carnaval

Samenwerking en Activiteiten

KOBER: we werken nauw samen met KOBER kinderopvang  Zij bieden binnen de school de Peutertuin en verzorgen de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Op deze website kunt u hier meer over lezen. Bij de themaweek van de school sluit KOBER actief aan. Meer informatie vindt u bij BSO, overblijven & Peutertuin.

OSHB: bij de sport- en speldagen werken we regelmatig samen met het OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden). Tevens helpen zij frequent bij de verzorging van de gymlessen.

OSHB logo

Kunst & Cultuur: in de school werken we samen met de Cultuurwinkel Breda. In de gemeente Breda is het aanbod van de cultuureducatie voor het basisonderwijs samengevat in ‘De Ontdekking’. Het programma is evenwichtig verdeeld over de jaargroepen en is opgenomen in de jaarlijkse schoolkalender. U kunt hierbij denken aan handvaardigheid-, dans- of muzieklessen in de school door een professional op dit gebied. Maar ook aan educatieve uitstapjes naar De Grote Kerk, een theater- of dansvoorstelling op locatie met voorafgaand vaak bijbehorende lessen in de groep. Daarnaast bezoeken de leerlingen bijvoorbeeld een tentoonstelling, museum, of  kunstenaars. Voor het vervoer van en naar locaties kan een enkele keer een beroep worden gedaan op gratis busvervoer of op hulp van ouders.

Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten kunnen worden gevolgd in een deel van het gebouw waar De Nieuwe Veste muziek- of andere creatieve lessen aanbiedt. Meer informatie vindt u op de website van De Nieuwe Veste.

Tevens worden toneellessen gegeven door Toneelschool Hamlet. In deze toneelgroep zitten met name leerlingen van onze school en soms geven ze een leuke voorstelling.

Indiëmonument bij Huize Raffy

Kbs Kievitsloop heeft het monument bij Huize Raffy geadopteerd om iets van geschiedenis dichtbij te halen; iets van geschiedenis van ons te laten zijn. Want, deze geschiedenis is van ons allen. We helpen met het onderhoud en geven het monument aandacht op onze school. We nemen samen met kinderen deel aan de jaarlijkse 15 augustus herdenking. Dit alles past binnen het kerndoel oriëntatie op mens en maatschappij.

Gastlessen

Jaarlijks worden er diverse gast- en voorlichtingslessen gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de voorlichting door Bureau Halt waarbij de leerlingen informatie krijgen over het gevaar rondom vuurwerk, of een les van het Gehandicapten Platform Breda.