English for all!

Omdat we dagelijks steeds meer te maken krijgen met de Engelse taal, vinden we het belangrijk dat ook onze kinderen zich goed kunnen redden in deze internationale samenleving. Door hier op jonge leeftijd mee te beginnen, bouwen kinderen gemakkelijker aan een basis voor later. Engels wordt daarom binnen de gehele school aangeboden op Kievitsloop. We werken hiervoor met de methode “Take it Easy”.

Vanaf groep 1 komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal. Ze zingen liedjes, doen spelletjes en benoemen bijvoorbeeld het fruit en de kleuren. Zo start hun Engelse woordenschat op natuurlijke wijze.
Dit wordt gedurende de acht schooljaren verder uitgebreid.
Daarnaast besteden we aandacht aan de mondelinge taalvaardigheid, waardoor kinderen leren in korte gesprekken zichzelf verstaanbaar te maken in het Engels.

Native speaker via digibord

Take it Easy is een methode waarbij veel gebruik wordt gemaakt van het digibord. In deze digibordlessen wordt gesproken door een native speaker. Hierbij horen de kinderen het Engels met een Brits accent. Vanaf groep 7 worden ook andere accenten aangeboden, waardoor kinderen kennis maken met het internationale gebruik van deze taal.
Vanaf groep 5 wordt, naast het digibord, ook gebruik gemaakt van werkboeken. De basis voor het lezen en spellen van het Nederlands is dan al gelegd, waardoor kinderen ook nu in het Engels kunnen gaan lezen en schrijven.

Het ene kind komt buiten school al meer in aanraking met Engels dan een ander. Take it easy houdt hiermee rekening door te differentiëren. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan de woordenschat of kunnen er juist moeilijkere opdrachten aangeboden worden.