Lezen IS Top

Kievitsloop foto's nieuwe website (63)

Voor technisch lezen werken wij op onze school al een aantal jaren met de LIST-aanpak. LIST staat voor Lezen IS Top. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers.  Tijdens de leeslessen wordt de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Onderzoek heeft aangetoond dat door op deze te leren lezen er goede resultaten worden behaald!

Hoe zie je dit terug in de klas?

In de groepen 1-2 worden veel verschillende soorten boeken voorgelezen, waarbij aandacht is voor letters en klanken. Er wordt  connectie gemaakt tussen geschreven en gesproken taal. In de lokalen zijn veel boeken te vinden en wordt  de kleuters gelegenheid geboden om te experimenteren met letters, klanken en woorden.
Bij het aanvankelijk lezen, wat met name in groep 3 gebeurt, wordt gezorgd voor dagelijks terugkerende instructieblokken. Hier is van begin af aan aandacht voor allerlei activiteiten die betrekking hebben op lezen én schrijven. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen.

Elke dag wordt in groep 3 t/m 8 tegelijk met LIST gewerkt. Van 8.30 tot 9.00 u is de hele school aan het ‘LIST-en’.
De leerlingen lezen gemiddeld veel meer boeken: 25 (of meer) boeken per jaar. Over die boeken hebben de leerlingen gesprekjes met de leerkracht of met elkaar.

Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen stillezen is er het zogenaamde Hommel lezen, hardop ondersteund makkelijk lezen, is bedoeld voor kinderen die nog niet op AVI niveau E4 lezen. Hommellezen bestaat uit de werkvormen:

  • Duo-lezen: kinderen kiezen hun eigen partner en lezen samen in hetzelfde boek. Zo kunnen zij samen de problemen die ze tegenkomen oplossen.
  • Tutor-lezen: Een tutor is een leerling die minstens twee leesniveaus hoger leest en bij voorkeur ook een oudere leerling is, die (vrijwillig) de jongere leerling helpt bij het leesproces. Hij/zij kan bijvoorbeeld een stukje tekst voorlezen waarna ze samen de tekst opnieuw lezen.

De leerkracht begeleidt de lezende kinderen door te luisteren, te observeren en met ze in gesprek te gaan. Hij/zij motiveert de kinderen en maakt ze enthousiast voor verschillende soorten boeken. Ook leest de leerkracht zelf tijdens het LIST-lezen en laat zo zien hoe goed leesgedrag eruit ziet.

Kievitsloop-LIST

Bibliotheek

Het is belangrijk  dat er voldoende boeken zijn op school. Een van de lokalen is ingericht als centrale bibliotheek. Een enthousiaste club ouders helpt bij het uitlenen en zorgt ervoor dat de boeken goed geordend in de kasten staan. Elk jaar wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe boeken. Er is een werkgroep van leerkrachten die er voor zorgt dat de bibliotheek ‘up to date’ blijft.

Voor thuis

Lezen is van essentieel belang om je verder te kunnen ontwikkelen. Wij hopen dat u daar thuis ook aandacht aan blijft besteden. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen, samen naar de bibliotheek gaan, maar ook abonnementen op jeugdtijdschriften te nemen. Wat voor soort boeken uw kind leest maakt niet uit: informatieboeken, literaire jeugdboeken, stripboeken, zolang het kind leest ontwikkelt het zijn leestechniek. Door kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen lezen ontwikkelt ook hun leesplezier.