LIST – Lezen IS Top

Voor technisch lezen werken wij op onze school al een aantal jaren met de LIST-aanpak. LIST staat voor Lezen IS Top. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers.  Tijdens de leeslessen wordt de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.

Hoe zie je dit terug in de klas?

In alle groepen start de dag met LIST, maar er is wel verschil in de wijze waarop dat gedaan wordt:
In de groepen 1-2 worden veel verschillende soorten boeken voorgelezen. Prentenboeken nemen hierbij een belangrijke plaats in. Er wordt interactief voorgelezen. Dat betekent dat de kinderen gestimuleerd worden actief te luisteren en mee te denken over het verhaal. Bij aanvang van het voorlezen wordt bijvoorbeeld de kaft van het boek getoond en vraagt de leerkracht: “Waar denken jullie dat dit boek over zal gaan?”. Of halverwege wordt de vraag gesteld: “Hoe denken jullie dat het verhaal verder zal gaan?”. Naast verhaalbegrip, komen ook begrippen als ‘de kaft’, ‘de titel’, ‘de schrijver’ e.d. aan bod. Ook is er aandacht voor letters en klanken. Er wordt connectie gemaakt tussen geschreven en gesproken taal.
In de lokalen zijn veel boeken te vinden en wordt de kleuters gelegenheid geboden om te experimenteren met letters, klanken en woorden.

Bij het aanvankelijk lezen, wat met name in groep 3 gebeurt, wordt gezorgd voor dagelijks terugkerende instructieblokken. Hier is vanaf het begin aandacht voor allerlei activiteiten die betrekking hebben op lezen én schrijven. In groep 3 start elke dag met leesinstructie. Tot de kerstvakantie krijgen de kinderen elke dag een nieuwe letter aangeboden (aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen). Vanuit het LISTprincipe maken de kinderen hiermee zelf woorden, zinnen en verhaaltjes. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. Dit gebeurt enerzijds door het lezen van oefenrijtjes om bepaalde leesmoeilijkheden te trainen, anderzijds door het lezen van verhalen en boeken.

In de groepen 4 t/m 8 starten alle kinderen de dag (van 8.30u tot 9.00u) met lezen uit hun zelfgekozen boeken. Hierbij lezen de kinderen groepsdoorbroken.
Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen stillezen is er het zogenaamde Hommel lezen, hardop ondersteund makkelijk lezen. Dit is bedoeld voor kinderen die nog niet op AVI niveau E4 lezen. Hommellezen bestaat uit de werkvormen:

  • Duo-lezen: kinderen kiezen hun eigen partner en lezen samen in hetzelfde boek. Zo kunnen zij samen de problemen die ze tegenkomen oplossen.
  • Tutor-lezen: Een tutor is een leerling die minstens twee leesniveaus hoger leest en bij voorkeur ook een oudere leerling is, die (vrijwillig) de jongere leerling helpt bij het leesproces. Hij/zij kan bijvoorbeeld een stukje tekst voorlezen waarna ze samen de tekst opnieuw lezen.

De leerkracht begeleidt de lezende kinderen door te luisteren, te observeren en met ze in gesprek te gaan. Hij/zij motiveert de kinderen en maakt ze enthousiast voor verschillende soorten boeken. Ook leest de leerkracht zelf tijdens het LIST-lezen en laat zo zien hoe goed leesgedrag eruit ziet.

Voor thuis

Lezen is van essentieel belang om je verder te kunnen ontwikkelen. Wij hopen dat u daar thuis ook aandacht aan blijft besteden. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen, samen naar de bibliotheek gaan, maar ook abonnementen op jeugdtijdschriften te nemen. Wat voor soort boeken uw kind leest, maakt niet uit (informatieboeken, literaire jeugdboeken of stripboeken); zolang het kind leest, ontwikkelt het zijn leestechniek. Door kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen lezen, ontwikkelt ook hun leesplezier.

In de kerst- en zomervakantie brengen we het thuis lezen extra onder de aandacht door inzet van het project Samen Beter Lezen.

Bibliotheek

Het is belangrijk  dat er voldoende boeken zijn op school. Een van de lokalen is ingericht als bibliotheek. Een enthousiaste club ouders helpt bij het uitlenen en zorgt ervoor dat de boeken goed geordend in de kasten staan. Elk jaar wordt er geïnvesteerd in nieuwe boeken.