Onderwijskundige uitgangspunten

Bij de kleuters werken we thematisch. Omdat het belangrijk is dat de thema’s betekenis krijgen voor de kinderen, starten we een thema altijd met het ophalen van de reeds aanwezige kennis en het bepalen van hun interesse (door middel van een uitdagende openingsactiviteit en het maken van een woordveld). Gedurende het thema worden kinderen actief betrokken bij de richting die aan het thema gegeven wordt en welke activiteiten er gedaan kunnen worden.
Ook zoeken we steeds naar mogelijkheden om het thema zo concreet mogelijk te maken door bijvoorbeeld gastsprekers uit te nodigen, thematafels met materialen die passen bij het thema in te richten en/of bezoekjes organiseren aan locaties die passen bij het thema. Op deze manier realiseren we een uitdagende leeromgeving die kinderen stimuleert om nieuwe ontdekkingen te doen en zo te komen tot leren.
We hebben de aanname dat kinderen binnen een rijk aanbod op grond van hun behoeften en belangstelling daarvan zullen nemen wat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. De leerkracht heeft daarin een stimulerende, coachende rol en nodigt kinderen door middel van denkvragen uit tot het doen van deze ontdekkingen.

Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven methodisch aangeboden. We sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat we ingaan op de verschillen, maar ook juist de verschillen inzetten bij het samenwerken.

We vinden het belangrijk een klimaat te realiseren waarin kinderen zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces en doen een beroep op hen om hierin verantwoordelijkheid te tonen, omdat we geloven dat dit voor een hogere betrokkenheid zorgt.
Ook bieden we een uitdagende leeromgeving, waarin onderzoekend gedrag en een nieuwsgierige houding gestimuleerd worden.

Methodes

Op Kbs Kievitsloop gebruiken we methodes waarmee de kerndoelen zijn afgedekt. Voor alle leergebieden hebben wij voor de groepen 1 t/m 8 eigentijdse methoden en/of bronnenboeken.  De computer is een vast element om te automatiseren en om informatie op te zoeken en te verwerken. Klik hier voor overzicht van methodes.

Sinds het schooljaar 2019-2021 werken we met de methode Blink Wereld in de groepen 3 t/m 8. Dit is een methode waarbinnen de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur&techniek en geschiedenis) geïntegreerd en thematisch worden aangeboden.
Elk thema start met een drietal basislessen waarin de kinderen kennismaken met het thema en basiskennis krijgen aangeboden middels instructie. Hierop volgend zijn er verschillende lessen waarin de kinderen zelf (onder begeleiding van de leerkracht) op onderzoek uitgaan om zo meer te weten te komen over de onderwerpen binnen het thema die hen aanspreken. Het thema wordt afgesloten door wisselende manieren van presenteren, zodat kinderen enerzijds laten zien wat zij geleerd hebben en anderzijds horen wat hun klasgenootjes onderzocht hebben.

Brede ontwikkeling

Op onze school hebben we het bij ‘leren’ niet alleen over het verwerven van de kennis, maar ook nadrukkelijk over de sociaal-emotionele vaardigheden en het ontwikkelen van de creatieve, culturele en motorische vaardigheden. Ook competenties krijgen aandacht, zoals samenwerken, kritisch denken en zichzelf presenteren.