Ontwikkelingen

Vernieuwing; de school in ontwikkeling

De ontwikkelingen in het basisonderwijs staan niet stil. Iedereen streeft ernaar het onderwijs steeds beter te maken. Ook onze school is steeds in ontwikkeling. Dit heeft gezorgd voor een aantal vernieuwingen. Bijvoorbeeld op het gebied van het leesonderwijs (LIST), adaptief onderwijs en het werken op INOSweb de site voor alle leerlingen binnen INOS.

Wij werken met hedendaagse methodes, omdat we hechten aan moderne en aantrekkelijke materialen. De methodes voor taal, spelling en rekenen zijn in de afgelopen drie jaar vernieuwd. De komende jaren gaan we de inzet van INOSweb, de digitale omgeving voor leerlingen op INOS scholen, verder uitbreiden. Verder zijn we gestart met projectweken om de zaakvakken te integreren en kinderen eigen onderzoeken te laten uitvoeren. Samen werken we aan Grenzeloos Leren!

Gebouw, plein 1

Leerkrachten leren ook

Het team van Kbs Kievitsloop vindt het heel belangrijk dat niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten zich blijven ontwikkelen. We hebben werkgroepen, coördinatoren, werkbijeenkomsten en studiedagen waarop we samen werken aan een sterk team.

Stages op Kbs Kievitsloop

Onze school is een Keurmerkschool. Daarom wordt er op onze school stage gelopen door studenten van de PABO (Avans Hogeschool), zij leren voor leerkracht. De studenten van het Vitalis College en van het RFOC Tilburg die worden opgeleid tot onderwijsassistent(e), lopen op onze school stage. Via het OSHB hebben studenten van CIOS de mogelijkheid om stage te lopen tijdens de gymlessen. Deze studenten geven onder professionele begeleiding en de eigen leerkracht regelmatig gymlessen op onze school.