Ontwikkelingen

De school in ontwikkeling

De ontwikkelingen in het basisonderwijs staan niet stil. Overal om ons heen horen we geluiden over de 21st century skills en onderzoekend leren.
We zijn trots op onze pijlers Kanjer, LIST en Engels voor iedereen en zijn tevreden over de basiskwaliteit van ons onderwijs. Daarbij willen wij inspelen op de veranderende beelden op en verwachtingen aan het onderwijs.
Onze koers voor de periode 2018-2021 hebben we vastgelegd in ons koersplan. U kunt hier klikken voor dit koersplan.

Leerkrachten leren ook

Het team van Kbs Kievitsloop vindt het heel belangrijk dat niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten zich blijven ontwikkelen. We hebben werkgroepen, coördinatoren, werkbijeenkomsten en studiedagen waarop we samen werken aan een sterk team. Daarnaast volgen leerkrachten ook scholing om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Stages op Kbs Kievitsloop

Onze school is een Keurmerkschool. Daarom wordt er op onze school stage gelopen door studenten van de PABO (Avans Hogeschool), zij leren voor leerkracht. De studenten van het Vitalis College en van het ROC Tilburg die worden opgeleid tot onderwijsassistent(e), lopen ook op onze school stage. Via Breda Actief hebben studenten van CIOS de mogelijkheid om stage te lopen tijdens de gymlessen. Deze studenten geven onder professionele begeleiding en de eigen leerkracht regelmatig gymlessen op onze school.