Team

Het team van Kbs Kievitsloop is een enthousiast team dat het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen voorop stelt.
Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Wanneer u vragen heeft kunt u in eerste instantie bij de leerkracht van uw kind(-eren) terecht. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de schoolleiding kunt u zich richten tot Raymond Smeets.

De teamleden

Directeur:

Raymond Smeets

Groepsleerkrachten

Groep 1/2A:

Patricia Flohr

Groep 1/2B:

Wendy Matthijssen / Tagrid Darwish

Groep 3:

Suzanne Sep

Groep 4:

Ciska Kelly / Romanie Kamp

Groep 5:

Renee Verbeek

Groep 6:

Wianka Schillemans

Groep 7:

Arnoul van Vugt

Groep 8:

Carola de Bruijn / Chantal van Oudheusden

Intern Begeleider:

Michelle Stroomer

Onderwijs Assistente:

Aniëlka van Strien / Anouk Bink

Leerkracht Plusklas:

Angela van Wijk

Administratie:

Ineke van der Kleijn

Conciërge:

René de Graaf