Team

Het team van Kbs Kievitsloop is een enthousiast team dat het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen voorop stelt.
Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Wanneer u vragen heeft kunt u in eerste instantie bij de leerkracht van uw kind(-eren) terecht. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de schoolleiding kunt u zich richten tot Anne-Marie Gommeren.

De teamleden

Directeur:

Anne-Marie Gommeren

Groepsleerkrachten

Groep 1/2A:

Patricia Flohr

Groep 1/2B:

Popko Bakker/Anniek van Kan

Groep 3:

Heleen Joziasse

Groep 4:

Suzanne Ranner

Groep 5:

Anniek van Kan/Renee Desiree

Groep 6:

Carola de Bruijn/Sharon van Leeuwen

Groep 7:

Ciska Kelly/ Romanie Kamp

Groep 8:

Arnoul van Vugt

Intern Begeleider:

Michelle Stroomer

Onderwijs Assistente:

Aniëlka van Strien

Leerkracht Plusklas:

Anniek van Kan

Administratie:

Ineke van der Kleijn

Conciërge:

René de Graaf

Technisch Conciërge:

Dingeman van Gool