Visie

Op Kbs Kievitsloop vinden wij het van belang dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving en waar elk kind zich gezien en geaccepteerd weet. Een school die leerlingen een uitdagend leerstofaanbod biedt met een focus op basisvaardigheden.

In-bij-school-(8)-3

Basisbehoefte Relatie

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, ze zich gewaardeerd voelen en dat we elkaar nodig hebben. We hebben positieve hoge verwachtingen van onze kinderen, maar er worden ook duidelijke eisen gesteld. Samen werken we aan de normen en waarden die belangrijk zijn voor een goed leerklimaat. Zo creëren we een veilige leeromgeving waarin kinderen zich welkom voelen.

Kievitsloop-foto's-nieuwe-3

Basisbehoefte Competentie

Kinderen verschillen, in sociale achtergrond, in ontwikkeling en in leermogelijkheden. Op onze school houden wij in ons onderwijs met deze verschillen rekening. Door uit te gaan van de talenten van kinderen halen zij het beste in zichzelf naar boven.

Kievitsloop-opdrachten

Basisbehoefte Autonomie

Kinderen willen het graag zelf doen. Daarom bevorderen wij op verschillende manier de zelfstandigheid van kinderen. Wij creëren leeractiviteiten waarin kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen handelen, initiatief kunnen nemen, samen kunnen werken, van en met elkaar kunnen leren, samen ervaringen en leerervaringen kunnen opdoen. Ook vinden we dat kinderen de kans moeten krijgen om zelf beslissingen te nemen en van de gevolgen te leren. Zo leren we kinderen verantwoordelijkheid te dragen o.a. voor het leren.