Aanmelden

Een nieuwe basisschool

Als ouder(s) of verzorger(s) wilt u een school uitkiezen die bij uw kind past. Er zijn veel zaken die hierbij een rol spelen zoals de vorm van het onderwijs, de visie van een school, de sfeer, de afstand en de resultaten. Het is een bewuste keuze. Op onze website kunt u al veel informatie vinden over Kbs Kievitsloop, maar een kijkje in de school en een gesprek geven u wellicht een completer beeld.

Rondleiding

Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken op Kbs Kievitsloop. Voor een afspraak kunt u contact met de school opnemen. In een gesprek en rondleiding komt u meer te weten over de school en kunt u ‘sfeer’ proeven.
Tijdens de rondleiding ontvangt u  het inschrijfformulier. Wanneer u al kinderen bij ons op school heeft, kunt u op school het formulier ophalen.

Het verloop van de inschrijving

Het ingevulde inschrijfformulier kunt u (samen met een kopie van het paspoort / ID bewijs van uw kind) opsturen naar onze school. De gegevens van onze school vindt u bij contact. Het is natuurlijk ook mogelijk om het formulier op school af te geven. Wanneer u uw kind heeft ingeschreven is dit in principe definitief. Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u de aanvullende documenten die ingevuld of gecontroleerd moeten worden. Hierbij zit ook een uitnodiging van de leerkracht met een eerste datum waarop uw zoon of dochter kan komen wennen (vervolgens worden in overleg met u nog eens 3 dagdelen afgesproken). Mocht dit onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht. De dag waarop een vierjarige volledig start is de eerstvolgende schooldag na de vierde verjaardag. Hierop is een uitzondering voor kinderen die in de periode van 4 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden. In die tijd ronden we het schooljaar af. Dit is niet gunstig voor de gewenningsperiode van uw kind. Deze jongens en meisjes starten direct na de zomervakantie in hun nieuwe groep. Ze mogen voor de zomervakantie wel even kennis komen maken. U ontvangt hierover, wanneer uw kind in deze periode jarig is, vooraf bericht.

De informatie van een eventuele voorschoolse instelling ontvangen wij via het kinderdagverblijf, peuter- /speelzaal of voorschool.
Wanneer uw kind van een andere basisschool naar Kbs Kievitsloop komt, dient u dit door te geven aan de ‘oude’ school. Zij zorgen dan voor een onderwijskundig-rapport dat naar onze school gezonden wordt. Ook zullen wij contact opnemen met de school en eventuele bijzonderheden bespreken voor de daadwerkelijke inschrijving.

Wij hopen u welkom te mogen heten op Kbs Kievitsloop!