Ouderportaal

Ouders van Kbs Kievitsloop kunnen de resultaten van hun kind(-eren) volgen via het ouderportaal van ons leerling administratiesysteem Parnassys. Om op het ouderportaal te komen kunt u de volgende link gebruiken: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

Inloggen

Om in te kunnen loggen heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen deze gegevens wanneer het kind naar school gaat. Indien u geen e-mail heeft gehad of de gegevens kwijt bent geraakt kunt, u contact met de school opnemen. Er wordt u dan een nieuwe e-mail gestuurd.

Wat kan ik vinden?

Op het ouderportaal vindt u de volgende gegevens:

Start

Dit is de openingspagina, rechts ziet u foto(’s) van uw kind(-eren), indien we die hebben.

Naam van uw kind

Wanneer u op de naam van uw kind klikt, opent een venster met tabbladen:

  1. Leerlingkaart en Personalia, geven algemene informatie over uw kind.
  2. Medisch, indien bekend staan deze gegevens hier vermeld. Als er medische zaken zijn die niet staan opgenomen op dit tabblad, verzoeken wij u deze door te geven in een persoonlijk gesprek. Als er wijzigingen zijn in de medische situatie van uw kind, kan dat via de portal gewijzigd worden, maar ook dan vragen wij u om dit persoonlijk te vertellen.
  3. Absentie, een overzicht met alle dagen dat uw kind niet aanwezig is geweest.
  4. Toetsen, een overzicht van de laatste Cito toetsen.

School

Wanneer u op de knop ‘school’ heeft geklikt, opent een venster met tabbladen:

  1. Locatie: contactgegevens van de school
  2. Medewerkers: de e-mailadressen van de leerkrachten van de Kievitsloop

Account

Op dit blad staan uw contactgegevens. Hier kunt u, indien gewenst, uw wachtwoord aanpassen.