Oudervereniging

De oudervereniging van Kbs kievitsloop is een vereniging waar iedere ouder, die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. Uit de leden van de oudervereniging wordt het algemeen bestuur gekozen. Ouders kunnen op onze school op allerlei niveaus een belangrijke bijdrage leveren. Uw hulp en ondersteuning worden zeer gewaardeerd door kinderen, andere ouders en leerkrachten.

De doelstellingen van de oudervereniging:

  • Contact en samenwerking tussen ouders en school bevorderen. U kunt hierbij denken aan het organiseren van de jaarvergaderingen en themabijeenkomsten
  • Initiatieven en projecten van de school ondersteunen. U kunt hierbij denken aan het begeleiden van excursies, de deelname aan werkgroepen, het meehelpen in de klassen bij projecten en dergelijke.
  • Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan hulp bij het organiseren van de schoolreis, sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, bos-dagen, sportdagen en dergelijke.
  • Betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Dit willen we bereiken door het verstrekken van goede en tijdige informatie over activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd. Dit gebeurt via de MEMO of e-mail.
  • Het beheren van de ouderbijdrage en verantwoording afleggen aan de ouders. Dit gebeurt door het bespreken van de begroting op de jaarvergadering en het presenteren van het financiële jaarverslag op de jaarvergadering.

Klik hier voor het Jaarverslag 2021-2022

Ouderbijdrage

In de jaarvergadering is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €40,00 per kind. Hiervan worden diverse activiteiten, waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, uitgevoerd. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten als de schoolreis, de bosdag, sportdagen, excursies, Sinterklaas, Kerstmis (traktaties) en dergelijke.
De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage.

De ouderbijdrage wordt geïnd door de ouderraad van onze school.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
Als u de financiële bijdrage niet kunt of wilt betalen heeft dat geen gevolgen voor uw kind. Wij vinden dat al onze leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Het is wel zo dat deze activiteiten mogelijk worden gemaakt door uw bijdrage.

Banknummer Oudervereniging Kbs Kievitsloop: NL50INGB002141947

Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging of deel wilt nemen aan activiteiten, neem dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar: orkievitsloop@gmail.com. Realiseert u zich dat u ook een heel belangrijke bijdrage kunt leveren aan de schoolperiode van uw zoon en/of dochter. Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!

De oudervereniging van Kbs kievitsloop is een vereniging waar iedere ouder, die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. Uit de leden van de oudervereniging wordt het algemeen bestuur gekozen. Ouders kunnen op onze school op allerlei niveaus een belangrijke bijdrage leveren. Uw hulp en ondersteuning worden zeer gewaardeerd door kinderen, andere ouders en leerkrachten.

De doelstellingen van de oudervereniging:

  • Contact en samenwerking tussen ouders en school bevorderen. U kunt hierbij denken aan het organiseren van de jaarvergaderingen en themabijeenkomsten
  • Initiatieven en projecten van de school ondersteunen. U kunt hierbij denken aan het begeleiden van excursies, de deelname aan werkgroepen, het meehelpen in de klassen bij projecten en dergelijke.
  • Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan hulp bij het organiseren van de schoolreis, sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, bos-dagen, sportdagen en dergelijke.
  • Betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Dit willen we bereiken door het verstrekken van goede en tijdige informatie over activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd. Dit gebeurt via de MEMO of e-mail.
  • Het beheren van de ouderbijdrage en verantwoording afleggen aan de ouders. Dit gebeurt door het bespreken van de begroting op de jaarvergadering en het presenteren van het financiële jaarverslag op de jaarvergadering.

Klik hier voor het Jaarverslag 2021-2022

Ouderbijdrage

In de jaarvergadering is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €40,00 per kind. Hiervan worden diverse activiteiten, waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, uitgevoerd. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten als de schoolreis, de bosdag, sportdagen, excursies, Sinterklaas, Kerstmis (traktaties) en dergelijke. Uiteraard kan er een regeling getroffen worden voor die situaties waarbij het betalen van de (volledige) ouderbijdrage niet mogelijk is. U kunt in dat geval contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging.

Banknummer Oudervereniging Kbs Kievitsloop: NL50INGB002141947

Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging of deel wilt nemen aan activiteiten, neem dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar: orkievitsloop@gmail.com. Realiseert u zich dat u ook een heel belangrijke bijdrage kunt leveren aan de schoolperiode van uw zoon en/of dochter. Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!

Samenstelling van de ouderraad

voorzitter:                Suzanne Ruskus
penningmeester:    Angelique Kok
secretaris:                Daniëlle Jacobs
leden:                        Hatice Kleene
Angela Gosens
Daniëlle van der Velde
Miranda Fürrer
Diana Schoonenberg
Moni Wesel
Sharona van de Broek