Schoolgids

De schoolgids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directie, teamleden en MR-leden. Deze gids informeert u over de meest belangrijke zaken op onze school.

Het gaat vooral om:

  • Een beschrijving van wat u, als ouders, concreet van onze school kunt verwachten.
  • Het weergeven van de resultaten van het afgelopen schooljaar (of jaren).
  • Het geven van overige relevante informatie over onze school.

Onze schoolgids 2022-2023 (pdf) vindt u op de site Scholen op de Kaart.