Schoolgids

De schoolgids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders. Deze gids informeert u over de meest belangrijke zaken op onze school.

Het gaat vooral om:

  • Een beschrijving van wat u, als ouders, concreet van onze school kunt verwachten.
  • Het weergeven van de resultaten van het afgelopen schooljaar (of jaren).
  • Het geven van overige relevante informatie over onze school.

Kievitsloop-sneeuwpret

Klik hier: Kievitsloop Schoolgids 2017 – 2018 om de schoolgids te openen.

Waar in deze gids, of op deze website over “ouders” wordt gesproken, bedoelen we uiteraard ook “verzorgers”.