Schooltijden & vakantie

Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
 • Woensdag van 08:30 – 12:00 uur

De eerste schoolbel gaat om 8:25 uur en om 13:10 uur. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen met hun leerkracht. Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen.

Om 8:15 uur zijn alle leerkracht buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen.

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8:15 uur buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8: 25uur en van 13:10 uur nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan.

 

Vakantierooster

 • Studiedag: 25 september 2020
 • Herfstvakantie: 19 oktober t/m 25 oktober 2020
 • Studiedag: 26 oktober 2020
 • Studiedag: 27 november 2020
 • Middag vrij: 18 december 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Studiedag: 3 februari 2021
 • Middag vrij: 12 februari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 21 februari 2021
 • Studiedag: 19 maart 2021
 • Goede vrijdag – pasen: 2 – 5 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 3 mei t/m 16 mei 2021
 • Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
 • Juniweek: 28 juni t/m 4 juli 2021
 • Calamiteitendag: 23 juli 2021
 • Zomervakantie: 26 juli t/m 5 september 2021