Schooltijden & vakantie

Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
 • Woensdag van 08:30 – 12:15 uur

De eerste schoolbel gaat om 8.25u. en 13.10u. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen met hun leerkracht. Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen.

Om 8.15u zijn alle leerkracht buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen.

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8.15u buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8.25u en 13.10u nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan.

 

Vakantierooster

 • Studiedag: 22 september 2017
 • Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017
 • Inosdag: 23 oktober 2017
 • Studiedag: 20 november 2017
 • Sinterklaas: 6 december 2017
 • Middag vrij: 22 december 2017
 • Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Studiedag: 31 januari 2018
 • Middag vrij: 9 februari 2018
 • Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2018
 • Studiedag / Goede vrijdag: 30 maart 2018
 • Pasen: 2 april 2018
 • Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018
 • Pinksteren: 21 mei 2018
 • Juni-week: 11 t/m 15 juni 2018
 • Vrije middag: 6 juli 2018
 • Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 2018