Schooltijden & vakantie

Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
 • Woensdag van 08:30 – 12:00 uur

De eerste schoolbel gaat om 8:25 uur en om 13:10 uur. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen met hun leerkracht. Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen.

Om 8:15 uur zijn alle leerkracht buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen.

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8:15 uur buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8: 25uur en van 13:10 uur nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan.

 

Vakantierooster

 • Studiedag: 21 september 2018
 • Herfstvakantie: 15 oktober t/m 21 oktober 2018
 • Inosdag: 22 oktober 2018
 • Studiedag: 6 december 2018
 • Middag vrij: 21 december 2018
 • Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 6 januari 2019
 • Studiedag: 30 januari 2019
 • Middag vrij: 1 maart 2019
 • Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 10 maart 2019
 • Studiedag: 25 maart 2019
 • Goede vrijdag: 19 april 2019
 • Meivakantie: 22 april t/m 5 mei 2019
 • Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
 • Pinksteren/Juni-week: 10 t/m 16 juni 2019
 • Calamiteitendag: 5 juli 2019
 • Zomervakantie: 8 juli t/m 18 augustus 2019