Schooltijden & vakantie

Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
 • Woensdag van 08:30 – 12:00 uur

De eerste schoolbel gaat om 8:25 uur en om 13:10 uur. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen met hun leerkracht. Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen.

Om 8:15 uur zijn alle leerkracht buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen.

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8:15 uur buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8: 25uur en van 13:10 uur nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan.

 

Vakantierooster

 • Studiedag: 8 oktober 2021
 • Herfstvakantie: 25 oktober t/m 31 oktober 2021
 • Studiedag: 1 november 2021
 • Sinterklaas: 6 december 2021
 • Middag vrij: 24 december 2021
 • Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 9 januari 2022
 • Studiedag: 9 februari 2022
 • Middag vrij: 25 februari 2022
 • Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 6 maart 2022
 • Studiedag: 1 april 2022
 • Middag vrij: 15 april 2022
 • Tweede Paasdag: 18 april 2022
 • Meivakantie: 25 april t/m 8 mei 2022
 • Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
 • Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
 • Juniweek: 27 juni t/m 3 juli 2022
 • Calamiteitendag: 22 juli 2022
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 4 september 2022