Schooltijden & vakantie

Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
 • Woensdag van 08:30 – 12:00 uur

De eerste schoolbel gaat om 8:25 uur en om 13:10 uur. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen met hun leerkracht. Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen.

Om 8:15 uur zijn alle leerkracht buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen.

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8:15 uur buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8: 25uur en van 13:10 uur nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan.

 

Vakantierooster

 • Studiedag: 20 september 2019
 • Herfstvakantie: 14 oktober t/m 20 oktober 2019
 • Studiedag: 21 oktober 2019
 • Studiedag: 6 december 2019
 • Middag vrij: 20 december 2019
 • Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
 • Studiedag: 29 januari 2020
 • Middag vrij: 21 februari 2020
 • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 1 maart 2020
 • Studiedag: 23 maart 2020
 • Goede vrijdag – pasen: 10 – 13 april 2020
 • Meivakantie: 27 april t/m 10 mei 2020
 • Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020
 • Juniweek: 15 t/m 21 juni 2020
 • Calamiteitendag: 10 juli 2020
 • Zomervakantie: 13 juli t/m 23 augustus 2020