Schooltijden & vakantie

Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
 • Woensdag van 08:30 – 12:00 uur

De eerste schoolbel gaat om 8:25 uur en om 13:10 uur. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen met hun leerkracht. Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen.

Om 8:15 uur zijn alle leerkracht buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen.

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8:15 uur buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8: 25uur en van 13:10 uur nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan.

 

Vakantierooster

 • Studiedag: 5 oktober 2022
 • Herfstvakantie: 24 oktober t/m 30 oktober 2022
 • Studiedag: 31 oktober 2022
 • 6 december 2022 school begint om 10.30 uur i.v.m. Sinterklaas
 • Middag vrij: 23 december 2022
 • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 8 januari 2023
 • Studiedag: 1 februari 2023
 • Middag vrij: 17 februari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 26 februari 2023
 • Studiedag: 29 maart 2023
 • Middag vrij: 7 april 2023
 • Tweede Paasdag: 10 april 2023
 • Meivakantie: 24 april t/m 7 mei 2023
 • Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag: 29 juni 2023
 • Juniweek: 19 juni t/m 25 juni 2023
 • Calamiteiten dag: 14 juli 2023
 • Zomervakantie: 17 juli t/m 27 augustus 2023