Welkom op Kievitsloop, fijn dat je er bent!

Kbs Kievitsloop is een school in de wijk Overkroeten, Haagse Beemden. Onze school kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en een prettige en stimulerende sfeer. Hierbinnen kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en weet elk kind zich gezien en geaccepteerd.

Wij zijn trots op onze profiel-pijlers Kanjer, LIST en Engels vanaf groep 1 en hebben ambities op de ontwikkeling van het thematisch, geïntegreerd werken. Hierbij staat het onderzoekend leren centraal met specifieke aandacht voor samenwerken, kritisch denken en jezelf presenteren. De leerlingen van de leerlingenraad vertellen je daar in het filmpje meer over.

Lees verder

Kanjer

Wij hechten grote waarde aan een veilige omgeving. Voor de bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling en het realiseren van een prettig pedagogisch klimaat zetten wij de Kanjertraining in.
Bij Kanjer is vertrouwen in elkaar de basis. Zo leren kinderen positief over zichzelf en de ander te denken en leren zij gedrag bespreekbaar te maken.

LIST

Voor technisch lezen werken wij op onze school met de LIST-aanpak. LIST staat voor Lezen IS Top.
Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers. Lezers die hun geletterdheid gebruiken om te leren én om te lezen voor hun plezier.

English for all!

Bij ons op school krijgen alle kinderen Engelse les. Spelenderwijs en door middel van aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal raken de kinderen van groep 1 t/m 8 vertrouwd met de Engelse taal.

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen.
Belt u gerust voor het maken van een
afspraak. Wij maken graag tijd voor u!
Lees verder over aanmelden en de rondleiding

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.