Een school midden in de wijk.

Waar welbevinden en samen leren centraal staan!

Kbs Kievitsloop is een school met een prettige sfeer, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving en waar elk kind zich gezien en geaccepteerd weet. Een school die leerlingen uitdaagt. Kievitsloop staat voor: openheid, positiviteit, ontwikkeling en verantwoordelijkheid.

Binnen de school is een peuterspeelzaal gevestigd en bieden we voor-, tussen- en naschoolse opvang i.s.m. Kober.

Veilige leeromgeving/ Kanjer

Op Kbs Kievitsloop leggen we nadruk op de pedagogische benadering van het leren.

We willen de kinderen in een veilige omgeving laten opgroeien en ontwikkelen en bieden een vast ritme, overzichtelijke groepen en Kanjer aan. Zo werken we samen aan een veilige leeromgeving.

Met behulp van de Kanjertraining leren kinderen positief over zichzelf en de ander te denken en leren zij gedrag bespreekbaar te maken.

Lees verder

LIST

Voor technisch lezen werken wij op onze school met de LIST-aanpak.

LIST staat voor Lezen IS Top. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers.

Lezers die hun geletterdheid gebruiken om te leren én om te lezen voor hun plezier.

Lees verder

Kennis

Op onze school vinden we een goed evenwicht tussen kennis, praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling belangrijk.

De vakken rekenen, lezen, taal en spelling vormen de kern van ons onderwijs.

Lees verder

Nieuwe leerling? Welkom!

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Lees verder

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.